Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžme spolu Centru Slniečko liečiť detské duše.

Prostredníctvom portálu Dobrá krajina sme sa rozhodli pomôcť projektu „Naordinujme hru deťom bez lásky“, kde vďaka vašej, ale i našej pomoci môžu poputovať peniaze na dobrú vec. A to konkrétne do Centra Slniečko, ktoré dlhodobo pomáha týraným a sexuálne zneužívaným deťom. Aj vďaka vašej podpore môže toto centrum vyliečiť mnohých malých pacientov, ktorí v minulosti bojovali s nedostatkom lásky.

Spolu pomôžeme dvojnásobne!

Spolu môžeme prispieť aspoň malou sumou na podporu tohto výnimočného projektu. Pri každej objednávke vo Wandelii môžete v nákupnom košíku vybrať sumu, ktorou chcete prispieť. Wandelia každý takýto príspevok zdvojnásobí a celý výťažok odošle portálu Dobrá krajina na podporu spomínaného projektu.

 

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla 14. 1. 2000 v Nitre. Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne- prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách.

Centrum Slniečko, n.o. má za cieľ:

  • poskytovať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a poradenstva týraným, zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách za účelom zabezpečenia odbornej a komplexnej pomoci,
  • vytvárať a prevádzkovať zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a poradenských centier pre rodiny a pre obete domáceho násilia,
  • zvyšovať informovanosť verejnosti a šíriť preventívne programy zamerané na predchádzanie a včasné identifikovanie násilia páchaného na deťoch, ženách, rodinných príslušníkoch,
  • podieľať sa na príprave návrhov zameraných na účinnejšiu ochranu detí vo všeobecnosti a detí u ktorých je podozrenie, že boli týrané, zneužívané, zanedbávané a ochranu obetí domáceho násilia.

 

Dobrá krajina nadácie Pontis

Dobrá krajinaDobrá krajina je darcovský portál Nadácie Pontis. Od roku 2009 tisícky darcov pomáhajú dennodenne bojovať proti chudobe, chrániť prírodu, odhaľovať korupciu či pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom.

„Naším poslaním je rozvíjať individuálne darcovstvo. Spájame štedrých darcov s dôveryhodnými projektmi, ktoré menia túto krajinu k lepšiemu.

Projekty na Dobrej krajine každý rok starostlivo vyberá Nadácia Pontis a Správna rada Dobrej krajiny. Organizácie pravidelne reportujú spôsob využívania zdrojov a postup projektu. Ručíme teda za to, že každé jedno euro darované Dobrej krajine je použité na dobrú vec. Doslova.“